Jak to tenkrát bylo?

V dobách, kdy restaurace U Zvonu v Modleticích neměla venkovní zahrádku, se Modleťáci scházeli u nedaleké studny, na kterou si odkládali své nápoje. A že tam bylo živo. Všichni stáli kolem té modly do pozdních večerních hodin, až z toho bolela záda. Přitom se vymyslela spousta věcí. Některé nevýznamné, jiné podstatnější a některé zásadní. Následující příběh je asi o tom nejdůležitějším, co život u studny dal.

Byl teplý letní den. Přesně 5. srpna roku 2003 a parta mladých Modleťáků si dopřávala po vyprahlém dni trochu toho zlatavého moku. A jak to tak bývá, tak u toho se hodně vypráví a koumá. V tom jsem řekl, co mě napadlo nedávno, tedy že by bylo dobré zkusit v Modleticích ochotnické divadlo. Pravda, očekával jsem spíš poťukání na čelo, drobnou jízlivost a rychlý přechod na nové a důležitější téma, jakým by mohlo být „to máme ale dneska vedro“. Ale reakce spolustojících byla nadmíru pozitivní. Ihned někdo, tuším, že Petr Přibyl, vytáhl blok a začal sepisovat, co vše by bylo potřeba a vznikaly tak první neoficiální stanovy nového spolku.

Tehdy u samotného vzniku byla spousta lidí, kteří nakonec do chodu divadla nezasáhli, ale i tak byli pro vznik divadla hodně podstatní, protože dodali ostatním elán, který je potřeba.

Najednou vyvstala otázka, jakže se má nový divadelní soubor jmenovat. Těžko už dneska říct, kdo byl autorem myšlenky, ale někdo ji vyřknul: „Založili jsme to tady u studny, tak se to bude jmenovat Divadlo od studny“. Název se zdál být vymyšlen, ale pro našeho diváka se zdá být takový divný, „nedomrlý“. Nám se tehdy asi také tak zdál a tak jsme přidali písmeno „v“ do předložky „od“ a vznikl tak ucelený název „Divadlo vod studny“, který dává vyniknout našemu středočeskému původu.

S tehdejším starostou Jiřím Olmrem se podařilo dohodnout, že v zasedací místnosti Obecního úřadu můžeme zkoušet a tak nic nebránilo tomu, abychom se sešli k první schůzi. Byli tam opět i ti, kteří nakonec do dění nezasáhli, ale Divadlo vod studny jsme založili.

Od té doby Divadlo vod studny nerozlučně k Modleticím patří.

 

Jirka Szalai
ředitel DVS